Ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας με τίτλο pharmatalk.gr είναι οι φαρμακοποιοί Αλαφάκης Ιωάννης, Οικονόμου Ιωάννης και Καββαδία Νίκη. Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το φάρμακο και την υγεία.

Η ιστοσελίδα pharmatalk.gr έχει διαμορφώσει κάποιους όρους χρήσης προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον ενημέρωσης σε όλους τους αναγνώστες της. Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται προτού κάνει χρήση αυτού να διαβάσει προσεχτικά και να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου με την είσοδο του σε αυτόν τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων χρήσης, η δε εγγραφή του ως μέλος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτομάτως και του συνόλου των όρων χρήσης που διέπουν αυτόν, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κάθε φορά που κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται στην τήρηση των όρων χρήσης όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους και σύμφωνα με την υποχρέωση καθενός να τηρεί τους νόμους. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με οποιοδήποτε από τους εν λόγω όρους, απαγορεύεται να κάνει χρήση τον παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σε ότι αφορά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: pharmatalkgr@gmail.com

Γενικά

Η ιστοσελίδα pharmatalk.gr είναι ένας δικτυακός τόπος που λειτουργεί με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα, να ενημερωθεί και αν επιθυμεί να εγγραφεί, προκειμένου να λαμβάνει επιπλέον ενημερωτικά έντυπα και ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία εφόσον το επιθυμεί.

Οι δικαιούχοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, εγκυρότητα του περιεχομένου χωρίς να εγγυώνται και συνεπώς να ευθύνονται για οποιαδήποτε παρανόηση ή ζημιά προκαλέσει στον χρήστη/επισκέπτη. Επίσης δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή και δίχως καμία προειδοποίηση να προβούν σε αναθεώρηση, τροποποίηση ή κατάργηση των παρόντων όρων μονομερώς και όποτε το κρίνουν σκόπιμο κατά τη κρίση τους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Δύναται επιπλέον, να αναστείλουν ή να διακόψουν μόνιμα η πρόσκαιρα την λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, επισημαίνουν δε ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου υπάρχει περίπτωση να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί εξαιτίας λόγων που δεν εμπίπτουν στην σφαίρα του ελέγχου των δικαιούχων της ιστοσελίδας pharmatalk.gr ούτε εξαρτώνται από τη βούληση αυτών. Οι χρήστες/επισκέπτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης που κάνει χρήση της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δε φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη/επισκέπτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής υπηρεσίας. Ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr δικαιούται επιπλέον, να θέσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και ενιαίο σύνολο με του παρόντες γενικούς όρους χρήσης, εάν όμως σε κάποιο σημείο υπάρξει θέμα αντίθεσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Σε περίπτωση δε, ακυρότητας ορισμένων από τους όρους χρήσης, το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται την ακυρότητα και των λοιπών όρων. Εάν οι δικαιούχοι του δικτυακού τόπου pharmatalk.gr δεν προβούν σε ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που εκπηγάζουν από τους παρόντες όρους, η μη ενάσκηση αυτών σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι παραιτούνται (σιωπηρά) από τα εν λόγω δικαιώματα τους, ούτε συνεπάγεται σιωπηρή κατάργηση όρου.

Σε ποιους απευθύνεται το pharmatalk.gr

Στόχος του pharmatalk.gr είναι η επικοινωνία των επιστημών υγείας και κυρίως της φαρμακευτικής επιστήμης στο ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο είναι πάντα επιστημονικά τεκμηριωμένο, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή που δημιουργείται και μεταδίδεται με τρόπο εκλαϊκευμένο ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Η μετάδοση του περιεχομένου γίνεται τόσο υπό μορφή κειμένου όσο και εικόνας και ήχου, για να παρέχεται εύκολη πρόσβαση από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους υπόβαθρο.

Επιλογή της θεματολογίας

Τα θέματα επιλέγονται με επιστημονικά κριτήρια και παρουσιάζονται με βάση το κοινό ενδιαφέρον των δημιουργών καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επικαιρότητας. Το περιεχόμενο χρησιμοποιεί πηγές από τη δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, δεν ακολουθείται επίσημη συντακτική διαδικασία πριν τη δημοσίευση και το pharmatalk.gr δεν αποτελεί μέρος επίσημου επιστημονικού τύπου. Επιπροσθέτως, οι θέσεις που διατυπώνονται στα άρθρα που αναρτώνται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, αποτελούν προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις απόψεις των εργοδοτών ή των οργανισμών για τους οποίους εργάζονται ή τους οποίους αναφέρουν.

Όρια Ευθύνης/Περιορισμός ευθύνης

Αν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν εμπιστεύεται την ιστοσελίδα pharmatalk.gr τότε δεν θα πρέπει να επισκέπτεται ούτε να κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, συνιστάται στους χρήστες/επισκέπτες να κάνουν χρήση λογισμικού προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, ή από άλλα προγράμματα και στοιχεία που είναι επιβλαβή και ως εκ τούτου δύναται να προκαλέσουν οιαδήποτε ζημία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη του ότι κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αναφορικά δε με το περιεχόμενό του δικτυακού τόπου pharmatalk.gr δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να εκληφθεί πως συμβουλεύει ή προτρέπει άμεσα ή έμμεσα τους χρήστες/επισκέπτες να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια/πράξη, ούτε φυσικά αντικαθιστά την συμβουλή ειδικού. Οι συμβουλές και οι πληροφορίες που προσφέρονται από το pharmatalk.gr δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή. Κάθε χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος διαδικτυακού τόπου και επαφίεται στην κρίση του η αξιολόγηση του περιεχομένου αυτού. Κάθε αναφορά ή σύνδεσμος σε άλλη ιστοσελίδα παρέχεται για την διευκόλυνση του χρήστη/επισκέπτη και η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ρυθμίσεις ασφάλειας, και τα προϊόντα άλλων δικτυακών τόπων.

Ο παρών δικτυακός τόπος, για την διευκόλυνση και να εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών του μπορεί να δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, ή τους όρους χρήσης των οποίων, η ιστοσελίδα pharmatalk.gr ούτε δύναται να εγγυηθεί, ούτε υπέχει καμία ευθύνη. Κάθε χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη για τη σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες. Την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη ως προς την ασφάλεια, το σύννομο την ποιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους φέρουν αποκλειστικά οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων. Συνεπώς η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις ιστοσελίδες και το δικτυακό τόπο τρίτων όπως λ.χ. ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για πάσης φύσεως δικαίωμα τρίτου. Συνακόλουθα, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε θέμα/πρόβλημα από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων των ανωτέρω τρίτων παρόχων, οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας σε αυτούς. Η ιστοσελίδα pharmatalk.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε αφαίρεση, διακοπή ή τροποποίηση οποιαδήποτε υπηρεσίας τρίτου ή σύνδεσης με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εφόσον κρίνει ότι απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι, μολονότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου κάνουν αποδεκτό ότι η ιστοσελίδα pharmatalk.gr ούτε υποχρέωση έχει, ούτε δύναται να προβαίνει σε έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση.

Για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ούτε φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών/επισκεπτών, οι δε χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η ιστοσελίδα pharmatalk.gr είναι αδύνατο να ελέγξει το σύνολο των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επίσης δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι προβάλλουν διαφημίσεις στο δικτυακό τόπο του όπως επίσης και για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και αυτών. Επιπλέον, η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δεν παρέχει εγγύηση ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που ενυπάρχουν στο περιεχόμενό του, δεν θίγουν δικαιώματα τρίτων όπως επίσης και ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού θα είναι ανάλογες με τις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Ουδεμία δε, ευθύνη δημιουργείται για την ιστοσελίδα pharmatalk.gr, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του από κάθε είδους άμεση, παρεπόμενή, επιγενόμενη, έμμεση ή αποθετική ζημία που μπορεί να ανακύψει από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού.

Η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά προγράμματα ούτε ευθύνεται σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, βλάβης, ή μόλυνσης από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα καθώς και οποιουδήποτε είδους καταστροφές που μπορεί να επέλθουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε κάθε ηλεκτρονικό μέσο από τη χρήση της ιστοσελίδας pharmatalk.gr.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε είδος απαίτησης νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ή ζημία για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, εξαιτίας της λειτουργίας ή μη ή/και της χρήσης του δικτυακού τόπου ή/και λόγω αδυναμίας παροχής πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και λόγω μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων τρίτων σε πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού, η ιστοσελίδα pharmatalk.gr δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.

Ευθύνη, συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Ο χρήστης/επισκέπτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας pharmatalk.gr οφείλει να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης, μόνο για νόμιμους σκοπούς και να απέχει από πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται είτε να επιφέρουν βλάβη σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), είτε να παρεμποδίσουν την λειτουργία του, είτε να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της ιστοσελίδας pharmatalk.gr είτε να παρεμποδίζουν την χρήση του από τρίτους. Επιπρόσθετα επιβάλλεται η τήρηση εκ μέρους του κάθε χρήστη/επισκέπτη όλης της σχετικής Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, στην οποία συγκαταλέγεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η νομοθεσία για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε καταχρηστική ή παράνομη συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για παράνομους και αθέμιτους σκοπούς επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται η χρήση εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών του παρόντα δικτυακού τόπου, για τη μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναφέρουμε μέσω αποστολής e-mail) ή τη δημοσιοποίηση, υλικού του οποίου το περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr για υλικό με τα παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σε καμία δε, περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της σελίδας συμφωνούν ή αποδέχονται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει επίσης, να απέχει από πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και την παροχή των πληροφοριών που προσφέρει ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή διαταραχή στη λειτουργία του και στην πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση χρήσης του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες όρους, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κάλυψη οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που τυχόν υποστεί από την παραπάνω βλαπτική συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου pharmatalk.gr υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, παράνομο και ανήθικο.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους παρόντες όρους, ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr δικαιούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ενεργώντας δεόντως για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει το δικαίωμα σε μια τέτοια περίπτωση για παράδειγμα, να εμποδίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να προβεί σε διαγραφή, επεξεργασία η μετακίνηση μηνυμάτων, τηρουμένης βέβαια της αρχής της αναλογικότητας.

Εάν ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr λάβει γνώση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία σε τρίτο, έχει το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το περιεχόμενο αυτό προτίθεται δε να συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη ο οποίος δημοσιεύει ή μεταδίδει παράνομο υλικό.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής βλάβη (λ.χ.τεχνική) στο δικτυακό τόπο pharmatalk.gr ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο του pharmatalk.gr υπέχει ευθύνη για κάθε ζημία που προκλήθηκε από την εν λόγω βλάβη και υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτής με δική του αποκλειστικά δαπάνη.

Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά εκείνος να αποζημιώσει το δικτυακό τόπο pharmatalk.gr και τους συνεργάτες του στην περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε νομική διαμάχη μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων εξαιτίας του περιεχομένου που αυτός ανάρτησε , δημοσίευσε ή μετέφερε μέσω της ιστοσελίδας pharmatalk.gr και εν γένει σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων χρήσης. Ακόμα, ο χρήστης/επισκέπτης, ο οποίος δεν τηρεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από του παρόντες όρους υποχρεούται να καταβάλλει στον δικτυακό τόπο pharmatalk.gr άμεσα και χωρίς το τελευταίο να απαιτείται να προσφύγει στα δικαστήρια, κάθε είδους έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr εξαιτίας της εν λόγω παραβάσεως από τον χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες όρους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα, το πληροφοριακό υλικό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες, τα διακριτικά γνωρίσματα, κάθε είδους δεδομένα του, το κάθε μορφής λογισμικό του, και εν γένει ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, συνιστά πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου pharmatalk.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, καθετί που μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελεί ιδιοκτησία του pharmatalk.gr υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου χωρίς την αναφορά στην πηγή. Οι παραβάτες διώκονται νομικά.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το δικτυακό τόπο pharmatalk.gr και που περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν ιδιοκτησία της ιστοσελίδας pharmatalk.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό δίκαιο και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής και ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και δημιουργών αυτής της ιστοσελίδας. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων (εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών φορέων κλπ ), που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι έχουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Η εμφάνιση και η προβολή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όροι Προστασίας Δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος pharmatalk.gr δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών των χρηστών/επισκεπτών και δεσμεύεται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαχείριση από το δικτυακό τόπο pharmatalk.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και του παρόντες όρους χρήσης.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή του από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου pharmatalk.gr στέλνοντας email στο: pharmatalkgr@gmail.com

Πολιτική διαφημίσεων και χορηγίες

Στο περιεχόμενο των σελίδων του pharmatalk.gr (vidcast, podcast, blog) ενδέχεται να προβληθούν κατά διαστήματα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η προβολή τους θα γίνεται σε συνάρτηση με το επιστημονικό τους υπόβαθρο και θα ακολουθείται από την απαραίτητη τεκμηρίωση ως προς τους λόγους επιλογής τους. Το pharmatalk.gr δεσμεύεται να μην συμβιβάσει την αντικειμενικότητα του περιεχομένου του εξαιτίας συνεργασιών που αφορούν διαφημίσεις.

Προϊόντα ή διαφημίσεις που ενδεχομένως προβάλλονται στο pharmatalk.gr μέσω αυτοματοποιημένων πρόσθετων εφαρμογών (π.χ. Goodle Ads), ξεφεύγουν από τον έλεγχο της συντακτικής ομάδας.

Τα ιδρυτικά μέλη του PharmaTalkGR προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και το έργο τους για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς να λαμβάνουν οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.